Výukové materiály

Reakce jodidu s kyselinou dusičnou

odkaz pro stažení videa