Výukové materiály

Reakce uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou (baňkový pokus)

odkaz pro stažení videa