Výukové materiály

Chlorid amonný vzniklý slučováním par chlorovodíku a amoniaku

odkaz pro stažení videa