Databáze chemických pokusů


Obecná chemie (92)

Anorganická chemie (154)

Organická chemie (68)

Biochemie (56)

Analytická chemie (24)

Toxikologie (2)

Interdisciplinární témata (93)


Nápověda: Pro orientaci v databázi použijte rozklikávací seznam oborů výše.

Ke stažení: Pokusy z databáze ve formátu pdf

název pokusu
Aktivní uhlí a červené víno
Amfoterní vlastnosti hliníku
Amoniaková fontána
Amylasa ve slinách
Anthokyany v rostlinách
Barvení plamene kationty kovů I. a II. A skupiny (1. a 2. skupiny)
Beilsteinova zkouška
Bengálské ohně
Blesky ve zkumavce (Ethanol s KMnO4)
Bromace fenolu
Bromace hexanu (video-pokus)
CoCl2∙6H2O – vliv koncentrace na rovnováhu
Denaturace proteinů
Depolymerizace silonu
Duhová baňka
Důkaz acetylenu
Důkaz aldehydů a ketonů pomocí Bradyho činidla
Důkaz aldehydů a ketonů pomocí Schiffova činidla
Důkaz aminokyselin histidinu a tyrosinu (Paulyho reakce)
Důkaz aminokyseliny tryptofanu (Adamkiewiczova reakce)
Důkaz amoniaku pomocí Nesslerova činidla
Důkaz aromatických aminokyselin (Xanthoproteinová reakce)
Důkaz dusíku v bílkovinách
Důkaz Fe2+ a Fe3+
Důkaz formaldehydu v dřevotřísce
Důkaz fosforečnanů molybdenovou solucí
Důkaz hydroxykyselin (Uffelmannova reakce)
Důkaz cholesterolu - sterolů (Liebermannův-Burchardův test)
Důkaz cholesterolu (Salkowského test)
Důkaz kaseinu a laktosy v mléce
Důkaz ketos (Selivanova reakce)
Důkaz kyslíku
Důkaz monosacharidů (Barfoedova zkouška)
Důkaz monosacharidů a oligosacharidů (Nitrochromová reakce)
Důkaz Ni2+ pomocí Čugajevova činidla
Důkaz peptidové vazby (Biuretová reakce)
Důkaz polární a nepolární vazby
Důkaz redukujících sacharidů (Fehlingův test)
Důkaz redukujících sacharidů (Tollensův test)
Důkaz sacharidů (Molischova zkouška)
Důkaz sirných aminokyselin
Důkaz škodlivin v cigaretovém dýmu (Kuřák) (video-pokus)
Důkaz škrobu
Důkaz tuků v mléce
Důkaz uhličitanů pomocí HCl
Důkaz vitamínu A (Carr-Priceův test)
Důkaz vitamínu C pomocí FeCl3
Důkaz vodíku (Reakce Zn s HCl)
Dýmovnice (NH3 + HCl)
Esterifikace
Extrakce lipidů z vaječného žloutku
Faraonovi hadi
Fluorescein
Gumový medvídek v chlorečnanu
Hasicí přístroj (Reakce HCl s jedlou sodou)
Hoření Mg na vzduchu
Hoření Mg s přikápnutím vody
Hořící gel (Pokus s octanem vápenatým)
Hořlavé ruce
Chemické jojo s Na
Chemikova zahrádka
Chlorovodíková fontána
Identifikace tuků pomocí SUDANu III
Indikátor z červeného zelí
Instantní sníh (Pokus s polyakrylátem sodným – absorpce)
Izolace kofeinu
Jodoformová (haloformová) reakce (Liebenova reakce)
Jodové hodiny
Katalasa v bramboře
Katalytická oxidace alkoholů pomocí Pt
Katalytický rozklad peroxidu vodíku
Komplexní sloučeniny Co
Komplexní sloučeniny Cu
Komplexní sloučeniny Fe
Komplexní sloučeniny Ni
Kouzelné písmo – CoCl2∙6H2O (Význam CoCl2∙6H2O v silikagelu)
Kyselá hydrolýza sacharosy
Leptání skla fluorovodíkem
Marshova-Liebigova zkouška (video-pokus)
Močovina
Modrá baňka (Blue Effect)
Nehořlavý kapesník
Nitrocelulosa
Olejová sopka
Oxidace alkoholů dichromanem
Oxidace alkoholů manganistanem
Oxidace alkoholů pomocí Cu
Oxidace toluenu KMnO4
Peklo ve zkumavce (Reakce KNO3 + C + S)
Pěnová sopka – Pěnící příšera (Reakce octu s jedlou sodou)
Plastická síra
Pokus s kvasnicemi
Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led)
Pokus s propan-butanem
Přeměna vody na víno
Příprava kyseliny O-acetylsalicylové (Acylpyrin)
Příprava kyslíku termickým rozkladem jeho sloučenin
Reakce aldehydů s Fehlingovým a Tollensovým činidlem
Reakce alkanů a alkenů s Br2
Reakce alkanů a alkenů s KMnO4
Reakce Ba2+
Reakce Br2 s Al
Reakce Cu s kyselinou dusičnou – vliv koncentrace
Reakce Cu s kyselinou dusičnou – vliv teploty
Reakce Fe3+ s I-
Reakce fenolů s Fe3+
Reakce H2O2 s jodidem draselným (Hrnečku vař, Sloní pasta)
Reakce I2 s Al
Reakce karboxylových kyselin s Mg
Reakce KMnO4 s (COOH)2 – vliv koncentrace
Reakce KMnO4 s (COOH)2 – vliv teploty
Reakce kyseliny se zásadou
Reakce kyseliny šťavelové
Reakce kyslíku s kovy a nekovy (Hoření Mg a C v atmosféře O2)
Reakce methylaminu, amoniaku a anilinu
Reakce Mg a Ca s vodou
Reakce molekulárního a atomárního vodíku
Reakce Na s vodou
Reakce NaCl s AgNO3
Reakce NH4SCN s Ba(OH)2
Reakce Pb2+
Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) - vliv koncentrace
Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) - vliv teploty
Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) – vliv povrchu
Reakce Zn se S
Redoxní vlastnosti peroxidu vodíku
Redukční účinky vitamínu C
Redukční vlastnosti HCOOH
Redukční vlastnosti siřičitanů
Redukční vlastnosti vodíku
Rovnováha chroman – dichroman
Rozdíl reaktivity Mg a Zn s HCl (zkumavkový pokus)
Rozpouštění polystyrenu v acetonu
Rozpustnost fenolu ve vodě a NaOH
Rozpustnost lipidů
Různé barvy Mn
Složení barviv ve fixech
Složení potravinářských barviv
Sopka
Spalování uhlovodíků (video-pokus)
Srážení sulfidů kovů
Stříbro a zlato z mědi
Sublimace jodu
Sublimace naftalenu
Substituce halogenu halogenem (Finkelsteinova reakce)
Světlušky (Pokus s amoniakem)
Syntéza nylonu (video-pokus)
Trávení sacharidů a lipidů pomocí Pancreolanu
Vlastnosti kyseliny borité
Vlastnosti kyseliny sírové (dehydratace – modrá skalice, cukr, filtrační papír)
Vlastnosti mýdla
Vytěsňování mědi železem
Zapálení kahanu bez zápalek
Zlatý déšť (Příprava PbI2)
Alternativní pokusy - halogeny
Alternativní pokusy - pentely
Alternativní pokusy – hydroxyderiváty
Alternativní pokusy – vodík, kyslík a jejich sloučeniny
Filtrace (pouze video)
Reakce CaCO3 s HCl – vliv povrchu (pouze video)