Sopka na stole

Autor: Jan Břížďala

Školitel:

Rok vzniku: 2010

Popis: Sopka na stole

Oranžové dichromany (Cr2O7)2- lze redukovat na zelené sloučeniny chromité Cr3+. Vhodným redukčním činidlem je například síra. Dichroman amonný se redukuje i při jeho pouhém zahřívání (termicky se rozkládá).

Pomůcky: trojnožka, azbestová síťka, plynový kahan a zápalky
Chemikálie: dichroman amonný (NH4)2Cr2O7 (5g)

Postup:
1. Na azbestovou sítku položenou na trojnožce nasypeme 5g dichromanu amonného.
2. Zapálíme kahan a umístíme ho pod azbestovou síťku.
3. Jakmile bude reakce ukončena, kahan vypneme.

Závěr:
Zahříváním dichromanu amonného docházelo k jeho rozkladu (analýze) na dusík, vodní páru a oxid chromitý (redoxní děj prokazuje barevná změna z oranžové na tmavě zelenou). Reakce svým průběhem připomínala vulkanickou činnost. Proto tohoto pokusu využili i filmaři například při natáčení snímku King Kong.

Reakci vystihuje tato chemická rovnice: (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4 H2O


Poznámka: Dichroman amonný je karcinogenní (rakovinotvorná), toxická látka!

Link ke stažení/otevření: http://old.studiumchemie.cz/video.php?id=139

Ohodnotit výukový materiál | Přidat k oblíbeným: Dostupné po přihlášení

old.studiumchemie.cz