a) Našel jsem hledané jojo u lesa.

JOULE – základní jednotka energie, jeho symbolem je J.

b) Konečně už natřete plot a dveře.

TEPLOTA – teplota je mírou, jak rychle se molekuly pohybují. Jednotkou teploty může být stupeň Celsiův, Kelvin, stupeň Fahrenheitův. Kelvin (K) patří mezi základní jednotky SI, stupeň Celsiův (°C) patří mezi vedlejší jednotky soustavy SI, stupeň Fahrenheitův (°F) se používá především v anglosaských zemích.

c) Ten plyšový sob je můj.

OBJEM – je odvozenou veličinou SI, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zaujímá těleso. Jeho symbolem je V a základní jednotkou je jeden krychlový metr = 1 m 3

d) Michal postupně tloustl a kila šla nahoru.

TLAKje odvozenou veličinou SI, která vyjadřuje sílu působící kolmo na rovinnou plochu. Jeho symbolem je p a základní jednotkou je 1 pascal = 1 Pa = 1 kg.m-1.s-2

e) Značka He s sebou nese stejný český i latinský název.

HESS – je spoluautorem 2. termochemického zákona.

f) Jen trop i esterifikaci, určitě se ti bude líbit.

ENTROPIE – vyjadřuje míru neuspořádanosti systému, ale také kritérium samovolnosti děje za určitých podmínek.

g) Německá firma Henkel viní novináře ze špatné reklamy.

KELVIN – základní jednotkou termodynamické teploty, jeho symbolem je K.