1

2

3
4
5

 

 
6

 

                 
7

 

     
8

 

     
9

 

 
10

 

Sem napište znění tajenky (s mezerami, háčky a čárkami):

KONTROLA

1. Reakční teplo reakce, při které se jednotkové látkové množství dané látky zoxiduje na nejstálejší oxidy (konečné oxidační produkty).
2. Reakce, při které systém uvolňuje teplo do okolí za konstantního tlaku.
3. Změna látkového množství látek dělená stechiometrickým koeficientem.
4. Reakce spojená se spotřebou tepla za konstantního tlaku.
5. Reakční teplo reakce, při které vznikne jednotkové látkové množství této sloučeniny přímo z prvků.
6. Vzorec zemního plynu.
7. Objevitel 2. termochemického zákona.
8. Jednotka reakčního tepla.
9. Objevitel 1. termochemického zákona.
10. Energie, která se uvolní či spotřebuje při provedení dané reakce.