Výukové materiály

> Anorganická chemie > s-prvky a jejich sloučeniny

Zobrazit materiál » zobrazit, Materiál určený pouze registrovaným učitelům » zobrazit (po přihlášení)
názevžáciučiteléformáthodnocení
Bengálské ohně IIZobrazit materiál-videonehodnoceno
Biuretová reakceZobrazit materiál-videonehodnoceno
Difúze manganistanu draselného ve vodě (3D)Zobrazit materiál-3D videonehodnoceno
Duhová baňkaZobrazit materiál-videonehodnoceno
Důkaz iontů K+Zobrazit materiál-videonehodnoceno
Důkazní reakce-Dostupný po přihlášenírarnehodnoceno
Elektrolýza roztoku NaClZobrazit materiál-videonehodnoceno
Hoření hořčíkuZobrazit materiál-video*****
Hoření hořčíku v kyslíku a ve vodě (3D)Zobrazit materiál-3Dvideonehodnoceno
Chemikův koktejlZobrazit materiál-videonehodnoceno
Krájení sodíkuZobrazit materiál-videonehodnoceno
Laboratorní příprava fluorovodíkuZobrazit materiál-videonehodnoceno
Leptání skla fluorovodíkemZobrazit materiál-videonehodnoceno
Návody k laboratorním pokusům pro SŠZobrazit materiál-pdf*****
Nesslerovo činidloZobrazit materiál-videonehodnoceno
Peklo ve zkumavce IIZobrazit materiál-videonehodnoceno
pH halogenidů sodíkuZobrazit materiál-videonehodnoceno
Pivo a kolaZobrazit materiál-videonehodnoceno
Příprava K[ICl4]Zobrazit materiál-videonehodnoceno
Příprava NaCl neutralizacíZobrazit materiál-videonehodnoceno
Reakce halogenidů s ionty Ca2+Zobrazit materiál-videonehodnoceno
Reakce HCl s kovyZobrazit materiál-videonehodnoceno
Reakce chloru se sodíkemZobrazit materiál-videonehodnoceno
Reakce kyseliny se zásadouZobrazit materiál-video*****
Reakce sodíku s vodouZobrazit materiál-videonehodnoceno
Sodíková trampolínaZobrazit materiál-3D videonehodnoceno
Stanovení koncentrace HCl titracíZobrazit materiál-videonehodnoceno
Tepelné změny při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě (3D)Zobrazit materiál-3D videonehodnoceno
Umělá krev (3D)Zobrazit materiál-3Dvideonehodnoceno
Vlastnosti MýdlaZobrazit materiál-videonehodnoceno
Výbušná směsZobrazit materiál-videonehodnoceno
Zapálení kahanu bez ohněZobrazit materiál-videonehodnoceno
Změny na pomezí chroman-dichroman (3D)Zobrazit materiál-3Dvideo*****