Výukové materiály

> Obecná chemie > Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha

Zobrazit materiál » zobrazit, Materiál určený pouze registrovaným učitelům » zobrazit (po přihlášení)
názevžáciučiteléformáthodnocení
Endotermická reakceZobrazit materiál-video**___
Glycerol s manganistanem draselnýmZobrazit materiál-video***__
Odbarvení karotenuZobrazit materiál-video***__
Oscilační reakce bromu (Belousov-Zhabotinského reakce)Zobrazit materiál-videonehodnoceno
Oscilační reakce Jódu (Briggs-Rauscherova reakce))Zobrazit materiál-videonehodnoceno
Reakce amoniaku s kyselinou chlorovodíkovouZobrazit materiál-video****_
Reakce halogenidů s kyselinou dusičnouZobrazit materiál-video****_
Reakce hliníku s kyslíkemZobrazit materiál-video***__
Reakce jodidu s kyselinou dusičnouZobrazit materiál-video***__
Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou (baňkový pokus)Zobrazit materiál-video***__
Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou (Petriho misky)Zobrazit materiál-video***__
Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou (zkumavkový pokus)Zobrazit materiál-video***__
Reakce manganistanu draselného s kyselinou šťavelovouZobrazit materiál-video***__
Reakce thiosíranu sodného s kyselinou sírovouZobrazit materiál-video***__
Reakce uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou (baňkový pokus)Zobrazit materiál-video****_
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (baňkový pokus)Zobrazit materiál-video***__
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (baňkový pokus)Zobrazit materiál-video****_
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (Petriho misky)Zobrazit materiál-video***__
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (Petriho misky)Zobrazit materiál-video****_
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (Petriho misky)Zobrazit materiál-video***__
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (zkumavkový pokus)Zobrazit materiál-video***__
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (zkumavkový pokus)Zobrazit materiál-video****_
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou (zkumavkový pokus)Zobrazit materiál-video****_
Reakce zinku s kyselinou sírovou (Petriho misky)Zobrazit materiál-video***__
Rozklad komplexu thiosulfátoželezitéhoZobrazit materiál-video***__
Víno z vody, voda z vínaZobrazit materiál-videonehodnoceno
Zlato z vodyZobrazit materiál-videonehodnoceno