Editor testů

Účelem této pomůcky je zrychlení a usnadnění tvorby testů k vybraným tématům a jejich přípravy pro tisk. Po přihlášení v levé části stránek (pokud nemáte přihlašovací údaje, získáte je v sekci registrovat jako učitel) a výběru oboru testu Vám bude nabídnut okruh otázek. Zaškrtnutím pole vedle jednotlivých otázek (viz Obr.1 níže) vyberete ty, které chcete v testu mít. Poté zvolíte (Obr.2), zda chcete vidět náhled verze pro učitele - se zaškrtnutými odpověďmi - nebo náhled verze pro žáky.

Zvolte obor testu:

Výběr otázek do testu pomocí dvou jednoduchých kroků:

Obr.1 - výběr otázek Obr.2 - volba verze k tisku