předcházející kapitolazpět na obsahnásledující kapitola

DEKAPLINK aws d1.1, ashrae 90.1, asme a17.1

Štěpení signálů způsobené spin-spinovými interakcemi může ztěžovat interpretaci 13C NMR spekter (dochází k častějšímu překryvu signálů) a navíc zhoršuje poměr signálu k šumu (například signál rozštěpený na dublet má poloviční výšku než singlet) a tím snižuje citlivost měření 13C NMR spekter a zvyšuje se doba nutná pro naměření spekter. Heteronukleární (1H- 13C) spin-spinové interakce lze odstranit pomocí takzvaného širokopásmového dekaplinku. Během celé doby měření 13C spekter jsou jádra vodíku ozařována dalším elektromagnetickým polem s frekvencí odpovídající rezonanční frekvenci jader vodíku. To způsobí rychlé přechody mezi spinovými stavy α a β a tím pádem vyrušení spinspinové interakce jader vodíku s jádry uhlíku. V pulzní sekvenci je dekaplink označen obdelníkem ve vodíkovém kanále a označením BB (zkratka z Broad Bend decoupling - širokopásmový dekaplink). 13C NMR spektra se  většinou měří s dekaplinkem.  ashrae 90.1, asme a17.1, ASME Y14.5

                                                                                                                                                                                         
předcházející kapitolazpět na obsahnásledující kapitola