Chemická 3D videa

Tepelné změny při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě (3D)